Kas ten darosi Palestinos žemėje? [2]

Taigi, palestiniečiai pateikė paraišką JTO tapti nepriklausoma valstybe 1967 metų sienose. Kaip ir buvo tikėtasi, Palestinos konflikto sprendimas pagal programą-maximum. Išklausiau ir atsakomąjį Izraelio premjero pasisakymą. Na, kaip visados – yra dvi teisybės, neturinčios nieko bendra 😉
Čia problemą derėtų panagrinėti dviem aspektais:
1. Nepriklausoma Palestina – kas po to?
2. 1967 metų sienos – ką tai žada Izraeliui?

Nepriklausoma Palestina – kas po to?
Nepriklausoma Palestina būtų 1948ųjų metų britų valdytos Palestinos padalijimo užbaigimas. Dvi tautos – dvi valstybės. Tiesą pasakius, neišeitų sakyti „dvi religijos – dvi valstybės“, nes Vakarų krante gyvena virš 56 tūkstančių įvairių pakraipų krikščionių, kurie iš esmės remia palestiniečius, nes ortodoksiškas judaizmas jiems nelabai patinka.
Sunku pasakyti, kaip tvarkysis nepriklausoma Palestina (kai taps nepriklausoma), nes Gazoje iš esmės realizuotas toks maketas – Izraelis pasitraukė iš ten pilnai: kariuomenė išvesta, gyvenvietės sugriautos, žydų kolonistai grįžo atgal. Problema ta, kad Gazoje valdžią paėmė rinkimuose į Palestinos parlamentą nugalėję radikalios islamiškos Hamas partijos atstovai, konfliktuojantys su Palestinos autonomijos prezidentu Abbasu, kuris ir paprašė pripažinti Palestinos nepriklausomybę. Konfliktas tarp jų toks aštrus, kad Hamas, kuri laimėjo rinkimus Palestinoje, atstovai buvo išvyti iš Vakarų kranto ir išvijo Abbaso partijos Fatah narius iš Gazos sektoriaus. Didžiausia problema Izraeliui būtent ir yra Hamas, nes Hamas nepripažįsta Izraelio kaip valstybės ir planuoja įkurti islamistinę valstybę visoje buvusios Palestinos teritorijoje, kai tuo tarpu Fatah nusiteikę surasti santarvę su Izraeliu. Todėl gavosi įdomi situacija, kad Palestinos nepriklausomybės deklaracijos Hamas nepalaiko, o vietoje to reikalauja susėsti krūvon visoms Palestinos politinėms jėgoms ir susitarti, ką daryti toliau. Tiesą pasakius, jų planuose tėra tik viena – ginkluota kova prieš Izraelį – iki pergalės arba iki paskutinio palestiniečio.
Dabar – kodėl gi Izraelis prieš Palestinos nepriklausomybę? Yra iš esmės dvi priežastys – politinės pasekmės ir 1967ųjų sienos. Apie sienas kiek vėliau, o dabar apie politines pasekmes.
Izraelis dabar yra labai prastoje situacijoje: jis iš esmės liko vienas pasaulinėje arenoje, apart jį tradiciškai remiančių JAV. Kodėl taip nutiko? Priežasčių nemažai, bet pagrindinė – Izraelio politinis pasipūtimas. Tuo metu, kai palestiniečiai varė savo propagandą visame pasaulyje (ir patapo mažais baltais bei pūkuotais), Izraelis visais įmanomais būdais (tarsi sąmoningai demonstruodamas aroganciją) gadino savo reputaciją. Jei pažvelgsime į dabartinę Europą – ji nusiteikusi pro-palestinietiškai, tuo tarpu Izraelis iš esmės tapo blogio simboliu. Prie to nemažai prisidėjo jo neadekvačios karinės akcijos prieš gretimas valstybes, o taip pat prieš palestiniečius. Ir jei karinės akcijos prieš kaimyninėse valstybėse įsikūrusius palestiniečių teroristus buvo nelabai pasmerktos, tai akcijos prieš palestiniečius iš esmės yra akcijos prieš civilius. Ypač, kai už savižudžių dalyvavimą teroro akcijose sugriaunami jų šeimų namai, t.y. Izraelis taiko kolektyvinės atsakomybės principą, o tai jau yra kariniai nusikaltimai, už kuriuos Izraelio generolai gali atsidurti ir Hagoje. Šitai neramina tiek Izraelį, tiek JAV, nes jei Izraelis nepriklausomos Palestinos prašymu bus pripažintas agresoriumi ir jam paskelbtos tarptautinės sankcijos, amerikiečiai turės imtis priemonių prieš savo sąjungininką. Nes Izraelis paskutiniu metu sugebėjo prarasti du savo vienintelius sąjungininkus šiame regione: Egiptas po revoliucijos slenka link islamizmo ir anti-izraeliškumo (o tai ypač paaštrėjo po to, kai izraeliečiai per karinę operaciją prieš teroristus Sinajuje per klaidą nušovė 5 Egipto pasieniečius ir net nesiteikė už tai atsiprašyti, už ką egiptiečių minia supleškino Izraelio ambasadą Kaire); Turkija irgi aštrina savo pozciją, ypač po to kai Izraelis nušovė 8 Turkijos piliečius „Gazos flotilės“ konflikto metu (nors JTO komisija pripažino Izraelio teisę sulaikyti flotilę, tačiau jam buvo rekomenduota atsiprašyti Turkijos ir išmokėti kompensacijas už žuvusius, ką Izraelis visiškai praignoravo).
Kita milžiniška problema – Izraelio saugumas. Iš esmės, atsiradus portatyvinmės priešlėktuvinėms raketoms, bet kuris iš Izraelio oro uostų kylantis lėktuvas gali būti numuštas. Todėl Izraelis griežtai reikalauja iš būsimosios Palestinos ne tik būti demilitarizuota valstybe, bet ir teisės laikyti joje savo karines bazes, su kuo, be abejo, palestiniečiai nesutinka. O kol Izraelis negarantuotas dėl savo saugumo – jis kategoriškai prieš bet kokią Palestinos nepriklausomybę.

1967 metų sienos – ką tai žada Izraeliui?
Jei kalbėti apie 1967ųjų sienas, tai užtenka pasižiūrėti į izraeliečių gyvenviečių Vakarų krante žemėlapį. Yra aišku, kad jei Palestina taps nepriklausoma, teks evakuoti 130 gyvenviečių, kuriose yra 100.000 pastatų ir butų, su puse milijono kolonistų, o tai yra tikrai nemažai. O taip pat išgriauti nemažą dalį apsauginės sienos. Juk būtent tolimesnis arabų žemių konfiskavimas, gyvenviečių statybos atnaujinimas prieš porą metų bei apsauginės sienos statyba ir išprovokavo palestiniečius tokiam drastiškam žingsniui, kaip vienpusis nepriklausomybės paskelbimas, nes jiems pasidarė aišku, kad Izraelis, toliau užgrobdamas Vakarų kranto teritorijas, net negalvoja apie palestiniečių teisių pripažinimą.
Dar viena milžiniška problema – 1967 sienos reiškia, kad arabams sugrįžta rytų Jeruzalė, kurioje yra ne tik musulmonams ir krikščionims šventos vietos, bet ir žydų šventų-švenčiausia vieta – Raudų siena. O čia jau žydai neturi kur trauktis…

Aišku, šioje situacijoje ypatingai nekokioje situacijoje atsiduria JAV. Jei JTO Saugumo Taryboje amerikiečiams teks taikyti veto, jų ne tik kad geriems, bet kai kada išvis bet kokiems santykiams su musulmoniškojo pasaulio valstybėmis gali būti galas. O tą amerikiečiai vargu ar gali sau leisti tokioje sudėtingoje tarptautinėje situacijoje.
Tad nenuostabu, kad jau dabar Saugumo Taryba „ant greičio“ ruošia reikalavimą Izraeliui ir palestiniečiams tuoj pat pradėti tiesiogines derybas ir paruošti veiklos planą, pagal kurį Palestina taptų nepriklausoma ir Izraelis saugus 2012 metais.

(pakolkas užteks, o jei dar prigeneruosiu minčių ar jei bus išsamių klausimų – bus daugiau

Share

grumlinas

Internetuose dar blaškausi kaip Grumlinas
Įrašas paskelbtas temoje istorija, politika ir pažymėtas , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

6 komentarai

  1. scania sakė:

    Ko gero ta penkių kampų žvaigždė – JAV užuomina? 😉

Komentavimo galimybė išjungta.