Liūdnas metas Izraeliui?

Panašu, kad nemėgstantiems Izraelio (ir šiaip jo priešams) atėjo švenčių dienos.
Visų pirma, Palestina vienpusiškai ruošiasi paskelbti savo nepriklausomybę 1967ųjų metų sienose ir nemažai valstybių tai pripažins. Izraelis, tempęs po 1967ųjų okupuotų teritorijų grąžinimą ir jose vykdęs neteisėtas statybas, gali atsidurti okupanto rolėje su visomis iš to sekančiomis tarptautinėmis pasekmėmis. Aišku, Izraelis įpratęs nekreipti dėmesio į tarptautinę nuomonę, tačiau labai gali būti, kad JAV, siekdama išlaikyti savo tragiškai mažėjančią įtaką islamiškajame pasaulyje apskritai ir arabų pasaulyje konkrečiai, turės aukoti Izraelį arba jį priversti drastiškiems sprendimams.
Antra, pernykštė palestiniečių draugų provokacija su „Gazos laisvės flotile“ davė labai įdomių rezultatų: JTO komisija pripažino Izraelio veiksmus iš esmės teisėtais, tačiau Izraelis nesiteikė nei pateikti rekomenduotų pasiaiškinimų dėl kai kurių turkų žūties, nei atsiprašyti žuvusiųjų artimųjų ir išmokėti kompensacijas. Rezultatas – Turkijos-Izraelio labai neblogų santykių politinėje-prekybinėje-karinėje srityse visiškas žlugimas, prieinant iki to, kad Turkija beveik pasiryžusi eskortuoti sekančią „Laisvės flotilę“, kas reiškia galimą karinį susidūrimą tarp Izraelio ir Turkijos. Kadangi Turkija yra NATO narė, bet kokie veiksmai prieš vieną NATO narį turi iššaukti kitų NATO narių pagalbą, tad JAV turės labai sudėtingą pasirinkimą.
Šiaip paskutiniai Turkijos veiksmai rodo įdomias tendencijas, kad šalis bando išeiti į regiono lyderius, priešpastatydama save Iranui, kuris šiame regione įgijo didžiulę įtaką (bet tai jau atskiras klausimas).
Na ir trečia, tai ką tik įvykęs Izraelio ambasados užpuolimas Kaire, kai žuvo keletas žmonių, sužeista bene tūkstantis, o Izraelio ambasdorius su šeima ir ambasados personalo didžiąja dalimi bei keliasdešimt izraeliečių buvo operatyviai evakuotas kariniu lėktuvu iš Kairo oro uosto. Rašiau jau kažkada, kad visos „arabų pavasario“ revoliucijos turi islamišką pokrypį, kas perspektyvoje gali reikšti karinės įtampos augimą aplink Izraelį. Automatiškai – Izraelio karinio biudžeto augimas, rėžiant ir taip mažėjančias socialines išlaidas, kas jau iššaukė galingas protesto demonstracijas. Taip kad apart vis sudėtingesnės užsienio politinės padėties, Izraeliui gresia ir vidiniai socialiniai neramumai.
Izraelis savo laiku turėjo jaunos, energingos ir veržlios valstybės dvasią, kuri jam padėjo išsisukti iš ne vienos sunkios ir sudėtingos situacijos, kai kalba ėjo apie išlikimą. Ar ta dvasia išliko – gali pasimatyti labai greitai. Nes Izraelio nedraugų ir priešų ratas, ypač Vakarų Europoje, vis didėja. Kolega Zeppelinus mestelėjo nuorodą į vieną įdomų pranešimą apie tai, kad Rusijos žydai nustebę dėl antisemitizmo sumažėjimo Rusijoje. Ir ten yra, sakyčiau labai įdomus pastebėjimas, kodėl taip nutiko: Rusija iš esmės pakrypo dešinėn, stiprėja konservatyvios nuotaikos, kurios iš esmės yra pro-izraeliškos. Tuo tarpu Vakarų Europoje yra labai sustiprėjusios kairiosios jėgos, kurios tradiciškai yra pro-islamiškos (anti-izraeliškos). Tad čia vėlgi Izraelio laukia nelengvas išbandymas – kažkada pavasarį praskambėjo žinia, kad Izraelio ambasadoriams yra duotas nurodymas bet kokia kaina fromuoti pozityvų kitų šalių visuomenių požiūrį į Izraelį. Nes kolkas Izraelis iš esmės pralaimi kovą dėl pasaulio simpatijų… Gaila, nes vistik tai labai įdomi istoriniu požiūriu valstybė, sugebėjusi įsikurti, išsilaikyti ir išsivystyti priešiškoje apsuptyje.

Share

grumlinas

Internetuose dar blaškausi kaip Grumlinas
Įrašas paskelbtas temoje politika ir pažymėtas .Išsisaugokite pastovią nuorodą.