Izraelis: kelios mintys

Feisbuke pas p.Nijolę Oželytę virė diskusija apie galimybes pakeisti Hamaz’o nelaisvėn paimtą Izraelio kareivį Gelat Shalit į 4000 Izraelio kalėjimuose kalinčių Palestinos kovotojų (nevadinu jų teroristais, nes kai tokią etiketę bandoma prilipdyti vaikui, laidžiusiam akmenis į Izraelio tankus – briedas mažumą gaunasi). Derybos vyksta jau kelinti metai, pažangioji-pasaulio-žmonija™ nu net nežino, kurią pusę paremti – bo ir kareivuko gaila, ir Palestinos kovotojai taigi tokie mieli, kad net „Laisvės flotilijos“ pas juos plaukia. Anyway, toks sentimentalus paverkšlenimas tipo „O ar jūs iškeistumėte?“
Anyway, velnias mane pakurstė ten trigrašį įkišti ir apie Palestinos klausimą parašinėti. Paskui perskaičiau ir sumąsčiau, kad vertėtų tai pasidėti galima postui apie mano požiūrį į tą jovalą, kuriuo domiuosi jau kokisu 35 metus.


Pirmas įšokimas į vežėčias:
Pradžiai gal derėtų suvokti, jog tie 4000 įkalintų palestiniečių visų pirma yra kovotojai prieš neteisėtą jų Tėvynės okupaciją, vykdomą Izraelio, o tik paskui filosofuoti apie terorizmą etc. Nes kitaip labai greit pripažinsime ir pokario Lietuvos partizanus teroristais bei pradėsime gailėti jų nušautų stribų, NKVDistų, sovietinių okupantų ir jų pakalikų.
Tai, kad tų kovotojų aukomis tampa ir nekalti žmonės – už tai juos dera bausti. Tačiau kai įkalinami vakai, apmėtę akmenimis izraeliečių kareivius, tai tik žlugdo mitą apie mažą baltą pūkuotą Izraelį, iš visų pusių puolamą negerų kaimynų. Tik pilnai pasitraukęs iš 1967 metais okupuotų teritorijų Izraelis įgyja teisę aiškinti apie kovą su terorizmu, nes pakolkas jis tėra okupantas svetimoje žemėje.
Mitų apie Izraelį, kaip Vakarų pasaulio forpostą prieš islamiškąjį fundamentalizmą, nesiūlyti – labai jau pašvinkusi prekė.


Į klausimus apie Izraelio sienas ir okupantus:
Rekomenduoju pasidomėti, kokios Izraelio sienos yra tarptautiškai pripažintos, ir klausimas atkris savaime.
Dėl sąvokos „okupantas“ – bendriausiu atveju – valstybė, kurios kariuomenė užima tai valstybei nepriklausančią teritoriją, yra okupantė.


Į komentarą, kad Izraelis su teroristais „deals’ų“ nedaro:
Daro, daro „deals’us“ – netgi savo kareivių lavonus išmaino už gyvus teroristus, už ką izraeliečiai tikrai verti pagarbos. Tik šįkart „deals’as“ labai jau nekošernas, nes tarp tų 4000 tikrai nemažai tų, kurie miega ir sapnuoja Izraelį sunaikintą. Tad mainų nebus, nes vistik vienos motinos ašaros neatsvers tų ašarų, kurios gali būti pralietos…


Bandymas išlįsti iš diskusijos:
L. – tikrai nesiruošiu pačiam į 5 eilutes surašyti to, kuo domiuosi jau kokius 35 metus 😉 Tad duodu garbės žodį (ir juo teks patikėti), kad 1967 metais okupuotų teritorijų, kuriose turėjo būti įkurta Palestinos arabų valstybė, Izraeliui niekas pripažinti/atiduoti negali. Išskyrus pačius Palestinos arabus, prieš kuriuos Izraelis taiko valstybinį terorizmą ir skatina okupuotų žemių faktinį užgrobimą.
Politvalandėlė baigta, prašau užsiimti savišvieta, jei yra noras suvokti, koks ten jovalas vyksta ir kaip tai gresia ne tai kad regioniniams, bet ir pasauliniam saugumui.


Nu čia išsiliejau plačiai…
L. – pats totaliai teisus dėl to“, kad čia plati tema ir skirta ne šitai diskusijai“.
Trumpai – Izraelis, bandydamas pasisavinti 1967 metais užgrobtas teritorijas, yra įkliuvęs į spąstus: tai yra kariniu būdu okupuotos teritorijos, kurios iki 1967ųjų karo buvo prijungtos prie Egipto (Gazos ruožas) ir Jordanijos (Vakarų krantas). Todėl, norėdamas legaliai pakeisti tų teritorijų statusą, Izraelis turi arba gauti administravusių šalių sutikimą (ko tikrai nebus, nes Egiptas ir Jordanija atsižegnojo nuo šitų kraštų), arba vietinių gyventojų sutikimą (jooo, Palestinos arabai su džiaugsmu sutiko prijungimą prie Izraelio 😉 . Izraelis pasirinko trečią kelią – teritorijų kolonizavimą naujakuriais, kas yra prieš tarptautinę teisę (bet kas gi Izraeliui tarptautinė teisė, a?) Tiesa, panašiai su naujakuriais buvo bandoma žaisti ir Sinajuje, ir Gazos ruože. Kuo tas baigėsi, žinome (Egipte Šarm-el-Šeichas kaip kurortas būtent atsirado Izraelio dėka). Vakarų krante tas žaidimas tebevyksta, bet tai nekeičia tų teritorijų tarptautinio statuso – tai yra okupuotų žemių kolonizacija, tad Izraelis čia žaidžia iš anksto praloštą žaidimą. Nebent kolaborantaiiš palestiniečių tarpo sutiks su dalies savo žemių atidavimu amžių amžiams mainais už Palestinos valstybės pripažinimą – ko ir tikisi Izraelis. Tačiau tai, kad neegzistuojanti Palestinos valstybė jau pripažįstama pasaulyje, Izraelį stato į keblią padėtį – su savo grobimais jis pats gali tapti nelegaliu teritoriniu dariniu (link ko pamažu artėjama, ir Izraelio valdžia jau muša pavojaus būgnus).
IMHO realiausias būdas Izraeliui būtų buvęs prieš keletą metų, dar esant gyvam Arafatui (kuris daugmaž kontroliavo padėtį) leisti sukurti Palestinos valstybę iki 1967ųjų karo buvusiose teritrijose ir tokiu būdu pernešti visus konfliktus į tarptautinį lygmenį. Ir tvorą, kuria dabar bandoma apsitverti, statyti pagal 1967ųjų liniją, kad išvengti kaltinimo okupacija. Tada Izraellis tampa mažas baltas ir pūkuotas, kurį skriaudžia negeri kaimynai. Nes šiandien turime vice versa.


Į p.Nijolės pastabą „Vyrai,racionaliai šaltai galima diskutuoti prie negyvų žemėlapių“:
p.Nijole – izraeliečiai būtent todėl šaltai diskutuoja prie negyvų žemėlapių. Nes jie jie pasiduotų emocijoms – paleistų tuos 4000 įkalintų už tą kareivuką. Ir tada prasidėtų kitų kareivių medžioklė, nes būtų aišku, jog už juos galima kažką gauti. Taip kad mes galime paatjausti to kareivuko mamą, bet taip pat reikia suvokti, kad jo tebęsitęsiantis įkalinimas yra moketis už tam tikrą vyriausybės poziciją, siekiant apsaugoti kitus tokius pat kereivukus.
Tokią kainą moka paprastas žmogus už savo vyriausybės politiką.


Nekantriai laukiu pasmerkimo komentarų iš troy ir Rokiškio 😉

Share

grumlinas

Internetuose dar blaškausi kaip Grumlinas
Įrašas paskelbtas temoje istorija, politika ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

22 komentarai

 1. troy sakė:

  Kiek suprantu išdėstei arabų argumentus. Manau yra tvirta argumentacja ir iš žydų pusės. bet man svarbiausias yra tas papuvęs argumentas. Izraelis šiandien yra Vakarų civilizacijos forpostas. Galiu mėgti ar nemėgti žydų, bet Izraelis gina ir mane. Taškas.

  • Iš žydų pusės argumentacija kolonizacijai maždaug tokia:
   1) mus iš ten išchujarino prieš 1700 metų, bet „we will be back“. Tai yra grynas mitas, nes romėnai į vergiją išvarė tik dalį žydų, ir tai tik dykaduonių-miestiečių – kas jiems būtų alyvuoges auginęs ir ožkas ganęs tada? Likę žydai dalinai taip ir liko judėjais, dalinai sukrikščionėjo, kad galų gale dalis ir musulmonais pataptų.
   2) palestiniečiai turi savo valstybę – tai Jordanija. Dar vienas mitas, nes palestiniečiai tikrai gyveno ten tada, kai sionistinė govėda dar mynė bruką kad ir Šiaurės Jeruzalėje
   3) Izraelis gina Vakarus nuo islamo. Tiesą pasakius, Izraelis ir buvo tas detonatorius, kuris išsprogdino islamo bombą – tik priešiškumas Izraeliui ir klijuoja vieną prie kito arabiškuosius režimus, kurie šiaip su malonumu vienas kitą tvatytų, palikdami Vakarus ramybėje. Bet yra taip kaip yra, žydai gavo sau prieglobstį (bent taip jie mAno), istorijos atgal neatvyniosi

   Didžiausia Izraelio problema ta, kad jis katastrofiškai greitai praranda pasaulio simpatijas. Faktorių daug, bet esmė nuo to nesikeičia – pažangiosios-pasaulio-žmonijos™ akyse palestiniečiai vistik yra mažesni baltesni ir pūkuotesni nei Izraelis.

   P.S. nesu nusistatęs prieš Izrelį, tiesiog manau, kad ten užtenka vietos abiem tautoms. Ir tai, kad viena tauta mudochina kitą, o po to stebisi ir piktinasi, kai gauna atgal, man nepatinka (čia tinka abiem tautoms, jei ką 😉 )
   P.S.2. nepainiok antisemitizmo su antisionizmu. tai tikrai labai skirtingi dalykai 😉

 2. troy sakė:

  Paprojektuojame jei nebūtų Izraelio. Anksčiau ar vėliau Vakarų pasaulis neturėtų konfliktų su musulonų kraštais? Nejuokink. Konfliktai būtų, tik jau arčiau Europos. Tad kaip ir sakiau, Izraelis – mūsų forpostas.
  Ir primink man istoriją – kokie valstybiniai dariniai buvo dabartinių Palestinos ir Izraelio teitorijoje?

  • Projektavimas „jei nebūtų Izraelio“ yra beprasmiškas – Izraelis yrA. Kaip ir ta situacija, kurioje sėdi Artimieji Rytai.
   Kaslink konfliktų „arčiau Europos“ – tipo įsiveržimas per Gibraltaro sąsiaurį ar per Turkiją? 😉
   Vakarų pagalba Izraeliui generuoja fundamentalistų neapykantą Vakarams. Taip yrA, tą reikia pripažinti. Tuo tarpu nuosaikūs arabų režimai (a la Egiptas ar Alžyras) mato bizniavimo su Vakarais privalumus ir patys gana sėkmingai pacifikuoja fundamentalizmą. Kol neįsikiša demokratinės-jėgos™ ir neparduoda savo vakarykščių sąjungininkų (nejaučiu simpatijų Mubarakui, tiesiog konstatuoju faktą).

   Hmmm, apie valstybinius darinius: pora žydų valstybiukių, susikūrusių filistiniečių sąskaita, bet paskui patapusių romėnų vasalais ir galų gale likviduotų. Paskui Arabų kalifatas, paskui Otomanai, galų gale britų protektoratas, kuriuo buvo nepatenkinti nei žydai (net 2PK metu vykdę terorą prieš britus), nei arabai (priėję net iki sukilimo tarpukariu). Vienžo, tas piktšašis vistiek kažkaip turėjo būti nukrapštytas.

 3. kas pasakys, kas objektyvu, o kas subjektyvu, ir apskritai – kieno tiesa? o aš drįstu pareiškti tik tiek, kad jeigu šiuos pastebėjimus įdomu skaityti ir man, kuriam itin artimas tokio veikėjo Kurto Voneguto požiūris, vadinasi, kažko tokio juose (šiuose pastebėjimuose) yra. ir iš kur tas žmogus, Grumlinu pasivadinęs, turi tiek laiko?

  • Senatvė, mažiau miegu, tai rašau. O gal tikrai, mažiau rašyti, elektronus vaikyti?

   • skirtumas sakė:

    🙂 Aš jau tamstai siūliau tai padaryti. Bet žinokite, kad dabar jau svarstau, kad gal rašykite… Rašykite… Jau kažkaip net pripratau ir jei nustosite tai turbūt pasiilgsiu.

 4. ne, rašykite, rašykite, gražinkite, dailinkite mūsų visuomenę. tik va per tokius raštininkus man darbui lieka mažiau laiko 😉

  • Tai kad tai, ką aš čia rašau nei dailina, nei gražina mūsų visuomenės, o greičiau priverčia suraukti kaktą, bandant suvokti, kas čia tame pasaulyje vyksta. Nes tikrai kažkas vyksta.

 5. troy sakė:

  Kažkas vyksta. Išsireikščiau net drąsiau – процесс пошел. Bet kaip ir Grumlinas nežinau kas. Kur tas Fukuyama kur paaiškins kokio proceso pradžia? babkes slėpti ar dar ne?

  • Žinai, man kai kada atrodo, kad ne bapkes reikia slėpti, o kruopas, konservus ir druską pirkti… čia rimtai, jei ką. Nes kažkokia pasaulinio masto fignia vyksta. Vienas iš mano komentatorių tuoj paaiškins, kad čia JIE viską daro, bet man dažniau atrodo, kad tiesiog žmonijos glušumas pasiekė kritinę ribą ir stebime civilizacijos meltdown’ą.
   Ale va paskui kažkaip pagalvoju, kad gali būti situacija, kai išgyvenusieji pavydės mirusiems, ir nusiraminu

  • skirtumas sakė:

   Aš tai manau, kad panašios katastrofos visada sukelia panašių minčių. Va pas mus kolegės irgi ėmė bėdavotis, kad kas per bėda kas per glupstva, atomines va stato čia Baltarusijoj prie pat Vilniaus, o va ir Kaliningrade stato bliamba… Ir kūda padatsa i kamū atdatsa…
   Masinė psichozė ir tiek. Nieko daugiau. Sėdim va prie kompų rašom viešraščius gurkšnodami ką nors, užkąsdami kažkuo ir nei žemė dreba, nei ten ką…

   • Pas Nijolę Oželytę Feisbuke (jei esi jos friendas, gali pasižiūrėti) vyksta masinė tryda, tfu , diskusija apie negerulę-atominę-energetiką™. Piesiec totalus, kaip jūros kewlytės kvykčioja apie dalykus, kurių nesuvokia… Geriau padiskutuotų apie morkų pjaustymo į gabaliukus problemas. Patiko kolegos proffano atkasta citata apie Fukušimos reaktorių:
    „A 41 year old nuclear reactor gets hit by a mag. 9 earthquake, then slammed by a 20 foot wall of water, then suffers a gas explosion that rips the roof off the facility…and the nuclear core remains intact. And you’re going to use this as an example of how nuclear power isn’t safe?“

    • skirtumas sakė:

     Laikinu!!!!

    • skirtumas sakė:

     Dar va pabrawsinau biškį apie Japonijos krizę (pas cnn’ą konkrečiai), tai ten reportažuoja, jog vokiečiai dar baisesni nei lietuviai. Tie gi išėję į gatves reikalauja vyriausybės atsisakyti branduolinės energetikos. Gi vokiečių vadeiva ta moteriškė, kur į Grybauskaitę panaši, pažadėjo visas 17 elektrinių peržiūrėti, iš kurių 7 jau uždaromos (senesnės) iki kol nebus pateiktos ataskaitos apie kažkokius saugumus… Va tau ir praktiškieji vokiečiai…
     O prancūzai beje bbdėję 😉 nekeis jokios jie savo atominės energetikos politikos 🙂

 6. Atgalinis pranešimas: Kupeta papolitikavimų | Grumlino palėpė

 7. Arvydas Damijonaitis sakė:

  Pavojingiausias teroristas
  INFORMACIJA:Po Vilties prezidento S.Lozoraičio nužudymo, pirmojo partijos sekretoriaus prezidentavimo,totaliai demoralizuota Lietuva tapo Rusijos imperijos buferiuku,emigracijos kloaka.Tą įrodo lietuvaitės E.Kusaitės meilės istorija genocidą patyrusiai Čečėnijai.Matome,nėra Lietuvos valstybės,jos piliečiai atiduodami monstrui ,Rusijos imperijos spec tarnyboms.Rusija,slėpdama Medininkų žudikus,neturėtų būti prileidžiama prie Lietuvos piliečių,juos tardyti,nedalyvaujant Lietuvos pareigūnams.Šiuo metu Čečėnijoje yra “užkasami” čečėnų tautos genocido įrodymai,kolaborantas Kadyrovas pasamdytas naikinti Rusijos vykdyto čečėnų tautos genocido faktus,masines žudynes…E.Kusaitė yra lietuvių pasididžiavimas.Pavojingiausias pasaulio teroristas yra NKVD-KGB tradicijas paveldėjusi Rusija,turinti Lietuvoje ambasadą,kurios teritorija yra didžiausia Europoje…Emigracijos kloaka Lietuvos valstybė akivaizdžiai tampa Rusijos spec tarnybų marionete..Arvydas Damijonaitis

Komentavimo galimybė išjungta.