Putino spektaklis broliams-slavams Katynėje?

Labai įdomiai traktuojamas Katynės tragedijos paminėjimas, kai Rusijos premjeras Putinas lyg ir pripažino stalininio režimo nusikaltimą, tačiau tuo pat metu kategoriškai nuo bet kokios atsakomybės atsiejo rusų tautą ir dabartinę Rusiją. Ir jokio „Atsiprašau“. Nors, jei pažvelgti į to meto įvykius objektyviai – TSRS atsiėmė Vakarų Baltarusiją ir dalį Vakarų Ukrainos, kurios kadaise priklausė Rusijos imperijai, ir užėmė dalį Vakarų Ukrainos, kuri kadaise priklausė Austro-Vengrijai. O prieš tai visos tos žemės priklausė Žečpospolitai, kurios paveldėtoja save laikė tarpukario Lenkija. Taip kad tas geopolitinis jovalas, kuriame nukentėjo ir Lietuva, iš kurios Lenkija atėme kadaise lietuvišką, bet Žečpospolitos laikais nutauttintą Vilniaus kraštą, buvo visiškai neaiškus. Vienžo, krūva kaltų ir krūva nukentėjusių nuo stalinizmo, kuriam galima suversti būtas (ir nebūtas) kaltes. Kaslink nebūtų – Stalinui bandoma pripaišyti kerštą už keliasdešimties tūkstančių raudonarmiečių, pakliuvusių į lenkų nelaisvę per „išvaduojamąjį“ bolševikų žygį į Varšuvą, mirtį belaisvių stovyklose. Tiesą pasakius, Stalinas sovietinius karius, pakliuvusius į priešo nelaisvę, laikė išdavikais ir jais visiškai nesirūpino, tad nemaža dalis sovietinių karių mirčių nacių nelaisvėje yra ir Stalino „nuopelnas“. Ir kad jis keršytų už prieš 20 metų įvykusią bėdą? Stalinas mąstė kur kas didesniais mastais – prieš akis buvo pasiruošimas „išvaduoti“ iš Hitlerio Europą, tuomet jau okupuotą nacių.
Taip kad panašu, kad abi pusės padarė viena kitai apeiginius reveransus, bet negavo to, to tikėjosi.

Поляки ожидали от российской стороны две конкретные вещи: принесение официальных извинений (как минимум – устных, но хотели видеть и официальную ноту), а также раскрытие оставшейся засекреченной части катынского архива и передачу польской стороне «белорусского досье» – списка поляков, расстрелянных на территории Белоруссии.

Надо помнить, что Советский Союз занял тогда не собственно Польшу, но те пространства, которые сами поляки именуют «Кресами» – по сути колониальные территории на западнорусских землях, где поляков было довольно немного, а местное автохтонное восточнославянское население было полностью лишено каких-либо национальных прав. Это те территории, которые были захвачены Польшей в 1920 г. То есть исходный пункт трагедии – польская агрессия, польская оккупация огромных непольских земель на востоке и дальнейшее крайне жёсткое притеснение местного населения, чьи национальные права попирались оккупантами. Соответственно, как-либо отождествлять захват Германией собственно Польши и советскую операцию по возвращению оккупированных Польшей территорий – это и абсурдно, и аморально. Вообще, аморально любое оправдание агрессии, когда один народ захватывает территории других народов. И если в польской версии аморальным представляется любая агрессия, кроме польской, то почему российская сторона с этим согласна?

Share

grumlinas

Internetuose dar blaškausi kaip Grumlinas
Įrašas paskelbtas temoje politika ir pažymėtas , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.